Equip

SUSANNA MATEO

SUSANNA MATEO

Advocada i Gestora Administrativa

Llicenciada en Dret

Llicenciada en Ciències del Treball

Postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social

Màster en Prevenció de Riscos Laborals

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

SARA MARCÓ

SARA MARCÓ

Advocada

Llicenciada en Dret

Màster en Dret dels negocis

Oposicions a la carrera judicial

Col·legiada als Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Barcelona i de Girona

JORDI MARCÓ

JORDI MARCÓ

Advocat

Llicenciat en Dret

Graduat Social

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
ANNA PUIG

ANNA PUIG

Àrea laboral i fiscal

Diplomada en Ciències empresarials

IMMA BARNEY

IMMA BARNEY

Àrea comptabilitat i administració

Gestió fiscal i tributària

Gestió Comptable

FLORENCIA GAZZOLA

FLORENCIA GAZZOLA

Àrea fiscal i comptable

Tècnica Superior en Administració i Finances

Tècnica Superior en Assistència a la Direcció

ELENA PAJUELO

ELENA PAJUELO

Àrea laboral

Tècnica Superior en Administració i Finances