Prova

Marcó-Mateo AdvocatsLa nostra vocació permanent com a professionals del dret, és oferir un servei d’assessorament personalitzat i de qualitat,  assumint el compromís de tractar i defensar de forma efectiva i amb les màximes garanties, els interessos dels nostres clients en totes aquelles qüestions jurídiques que puguin sorgir en l’àmbit empresarial i personal.ÀREES D'ACTUACIÓ:

Dret Laboral

 • Acomiadaments
 • Sancions
 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments de Seguretat Social: Invalideses, jubilacions, accidents de treball…)
 • Conflictes col.lectius


Família i successions

 • Divorcis de mutu acord, tant notarials com judicials.
 • Divorcis contenciosos
 • Plans de parentalitat
 • Guarda i custòdia
 • Modificació de mesures
 • Reclamació d’aliments
 • Adopcions
 • Demandes de paternitat
 • Divisions de patrimoni
 • Redacció testaments
 • Pactes successoris
 • Tramitació herències


Dret Bancari

 • Reclamacions extrajudicials i judicials davant les entitats bancàries (despeses, clàusules sòl, clàusules abusives, targetes revolving,etc.)


Reclamacions extrajudicials i judicials

 • Accidents de trànsit
 • Responsabilitat civil
 • Accidents de trànsit
 • Reclamació per danys
 • Desnonament
 • Reclamació de quantitat


Contractes

 • Divisió de patrimonis
 • Redacció i revisió de contractes
 • Arres
 • Compravendes
 • Arrendaments
 • Traspassos de negocis


Dret Mercantil Societari

 • Constitució i dissolució de societats
 • Resolució de conflictes societaris
 • Operacions societàries
 • Contractes mercantils


Dret Penal

 • Delictes lleus
 • Violència de gènere
 • Delictes econòmics
 • Delictes contra la seguretat viària
 • Delictes contra la salut pública
 • Cancel·lació d’antecedents penals


Dret Administratiu

 • Tramitació de sol·licituds d’autorització de residencia i treball.
 • Reagrupacions
 • Nacionalitats