Família i Successions

 • Divorcis de mutu acord, tant notarials com judicials.
 • Divorcis contenciosos
 • Plans de parentalitat
 • Guarda i custòdia
 • Modificació de mesures
 • Reclamació d’aliments
 • Adopcions
 • Demandes de paternitat
 • Divisions de patrimoni
 • Redacció testaments
 • Pactes successoris
 • Tramitació herències

Per a més informació: