Dret Mercantil Societari

  • Constitució i dissolució de societats
  • Resolució de conflictes societaris
  • Operacions societàries
  • Contractes mercantils

Per a més informació: