Dret Bancari

  • Reclamacions extrajudicials i judicials davant les entitats bancàries (despeses, clàusules sòl, clàusules abusives, targetes revolving,etc.)

Per a més informació: