Contractes

  • Redacció i revisió de contractes
  • Arres
  • Compravendes
  • Arrendaments
  • Traspassos de negocis
  • Divisió de patrimonis

Per a més informació: